Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนครปฐม
Nakhon Pathom Provincial Court
News
ศาลจังหวัดนครปฐมให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 และคณะ เนื่องในโอกาสตรวจราชการ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ระบบศาลดิจิทัล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การมาเป็นพยานศาล 
ขั้นตอนการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม

 

 

 

image
image
image
image
image
image