Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนครปฐม
Nakhon Pathom Provincial Court
News
นายนิพนธ์ เกิดปั้น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม เฝ้ารับ - ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมาร พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร นายนิพนธ์ เกิดปั้น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม เข้าคารวะและรายงานตัวต่ออธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครปฐม ประชุมร่วมกับศาลอุทธรณ์ภาค 7 ศาลจังหวัดนครปฐมให้การต้อนรับนายนิพนธ์ เกิดปั้น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล แขวงนครปฐม ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม และคณะผู้พิพากษา
ระบบศาลดิจิทัล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมาเป็นพยานศาล 
ขั้นตอนการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม

 

 

 

image
image
image
image
image
image