Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนครปฐม
Nakhon Pathom Provincial Court
News
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับกรรมการบริหาร สภาทนายความภาค 7 พร้อมด้วยประธานสภาทนายความจังหวัดนครปฐม และคณะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7
ระบบศาลดิจิทัล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การมาเป็นพยานศาล 
ขั้นตอนการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม

 

 

 

image
image
image
image
image
image