Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนครปฐม
Nakhon Pathom Provincial Court
image

ศาลจังหวัดนครปฐม

ประกาศฯ เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการฯ (พ.ย. 65 - มี.ค. 66)image

ประกาศศาลจังหวัดนครปฐมประกาศศาลจังหวัดนครปฐม
เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีฯ 
รอบดำเนินการระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 2566


image เอกสารแนบ