ศาลจังหวัดนครปฐม
Nakhon Pathom Provincial Court
image

ศาลจังหวัดนครปฐม

ประกาศฯ เรื่องเปิดทำการในวันหยุดฯ พิจารณาคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งฯ

ประกาศศาลจังหวัดนครปฐม
เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการเพื่อดำเนินคดีเกี่ยวกับการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิรับสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒


image เอกสารแนบ