Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนครปฐม
Nakhon Pathom Provincial Court
image

ศาลจังหวัดนครปฐม

ประกาศฯ เรื่องเปิดทำการในวันหยุดฯ พิจารณาคดีเกี่ยวกับเลือกตั้งฯimage

ประกาศศาลจังหวัดนครปฐม

เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการเพื่อดำเนินคดีเกี่ยวกับการพิจารณาและวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิรับสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2566 ถึงวันที่  1 เมษายน 2566
 


image เอกสารแนบ