Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนครปฐม
Nakhon Pathom Provincial Court
image

ศาลจังหวัดนครปฐม

เปิดทำการศาลวันหยุดฯ พิจารณาและวินิจฉัยคดีฯเลือกตั้งฯ (ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. 67 - 3 ก.พ. 67)image

ประกาศศาลจังหวัดนครปฐม
เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการเพื่อดำเนินคดีเกี่ยวกับการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับ
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิรับสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2567 - 3 กุมภาพันธ์ 2567

 


image เอกสารแนบ