Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนครปฐม
Nakhon Pathom Provincial Court
image

ศาลจังหวัดนครปฐม

เปิดทำการศาลเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกและการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาimage

ประกาศศาลจังหวัดนครปฐม

เรื่อง เปิดทำการศาลตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือก

การดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกและการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๖๑


image เอกสารแนบ