Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนครปฐม
Nakhon Pathom Provincial Court
image

ศาลจังหวัดนครปฐม

ประากาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานขับรถยนต์image

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครปฐม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์


image เอกสารแนบ