Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนครปฐม
Nakhon Pathom Provincial Court
image

ศาลจังหวัดนครปฐม

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมimage

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครปฐม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์


image เอกสารแนบ